Proband: 49798 - Proband - , 01.01.0001 () (Informace o projektu)


Děkujeme za Váš zájem o studii HAIE, která zkoumá, jak pohybová aktivita ve znečištěném ovzduší ovlivňuje zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života. Na studii spolupracují Ostravská univerzita – Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty, Centrum epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty a Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Bohužel projekt již máme zcela naplněn a nové účastníky již nenabíráme.
Nábor účastníků pro projekt HAIE je realizován ve spolupráci s agenturou FOCUS, se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno. V případě dotazů nebo potíží s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na Bc. Denisu Vaňátkovou, koordinátorku náborů účastníků projektu (email: haie@focus-agency.cz, tel: +420 775 732 050. Obrátit se můžete také na Mgr. Denisu Blaschovou z Ostravské univerzity, která má na starosti komunikaci s účastníky projektu (e-mail: info4haie@osu.cz, tel: +420 731 459 961).